Firma Palikota ujawniła w końcu zaległe sprawozdanie finansowe

Firma Palikota ujawniła w końcu zaległe sprawozdanie finansowe

Wcześniej Manufaktura Piwa Wódki i Wina złożyła do sądu wniosek o uruchomienie postępowania zatwierdzającego układ z wierzycielami w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. „Celem wniosku jest ochrona aktywów należących do spółek Grupy przed zapowiadanymi przez część wierzycieli wnioskami o upadłość, jak również przed politycznie motywowanymi atakami ze strony organów państwa” — informowała spółka, której prezesem jest były polityk.

Teraz Manufaktura Piwa Wódki i Wina przedstawiła długo oczekiwane sprawozdanie finansowe za 2022 r. A jesteśmy już przy końcu września 2023 r. Choć w nim zarząd przekonuje, że „sytuacja finansowa spółki jest stabilna”, niektóre statystyki mogą budzić niepokój.

„Przychody ze sprzedaży produktów przekroczyły w 2022 r. 23 mln złotych w porównaniu do 19,3 mln zł w 2021 r. (wzrost o 19,4 proc.). Mimo to spółka straciła na sprzedaży 20,8 mln zł. Jednocześnie wszystkie spółki stowarzyszone i zależne poniosły w zeszłym roku straty” — odnotowuje bankier.pl.

Dodaje, że ostatecznie sprawozdanie Manufaktury Piwa Wódki i Wina wykazało zysk za 2022 r., ale jedyną zasługą tego faktu wydaje się kategoria „pozostałe przychody operacyjne”, w której firma Janusza Palikota wygenerowała 51,5 mln zł. Bankier.pl wskazuje, że prawdopodobnie chodzi o sprzedaż części przedsiębiorstwa odpowiadającego za segment wódek do osobnej spółki celowej.

Z upublicznionego sprawozdania finansowego za 2022 r. wynika, że Janusz Palikot oraz spółki będące własnością jego i jego żony mają w sumie 54 proc. udziałów w Manufakturze Piwa Wódki i Wina. Ważnym członkiem przedsięwzięcia jest popularny dziennikarz Jakub Wojewódzki, do którego należy ponad 8 proc. udziałów.

Źródło https://businessinsider.com.pl/biznes/ile-palikot-zarabia-na-alkoholu-firma-ujawnila-zalegle-sprawozdanie-finansowe/j5mb97z

Popularny