Masz zgodne z prawem kosze na odpady? Teraz kupisz je w promocji

Masz zgodne z prawem kosze na odpady? Teraz kupisz je w promocji

Tekst powstał w redakcji Content Commerce i zawiera linki reklamowe naszego partnera.

Segregacja odpadów to jedno z najważniejszych działań, które możemy podjąć, aby dbać o środowisko naturalne i przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu ludzkiej działalności na planetę. Niestety nie każdy stosuje się przepisów, niektórzy zresztą nawet ich nie znają. O co dokładnie chodzi z nie najnowszymi już przecież wymogami dotyczącymi koszów?

Kolory koszów i ich oznaczenie nie mogą być przypadkowe. Ustawodawca nie pozostawił wyboru i trzeba dostosować się do jasnych wytycznych. Ustawa dotycząca zarządzania odpadami, wprowadzona w życie w 2018 roku, przyniosła ze sobą nowe obowiązki. Jednym z kluczowych postanowień tej ustawy było nakazanie wszystkim samorządom w Polsce zaopatrzenia się w pojemniki do segregacji odpadów. Ustawa określiła jednolite zasady dotyczące kolorów pojemników na odpady, aby uprościć proces segregacji i uniknąć zamieszania. Nie wystarczają już same etykiety. Sporo osób miało wszystkie kosze czarne, a na nie naklejone tylko naklejki z opisem. Teraz cały kosz musi mieć jednolitą barwę. Oto kolory i rodzaje odpadów przypisane do pojemników:

Niebieskie służą do papieru. Papier powinien być czysty, bez tłustych plam i bez dodatków plastikowych i metalowych.

Żółte przeznaczone są na odpady plastikowe i metalowe. Opakowania powinny być pozbawione resztek jedzenia, ale np. papierowe etykiety mogą zostać. Jeśli odpady zajmują dużo miejsca, warto je zgnieść, aby zmieściły się w pojemniku.

Zielone służą do składowania szkła. Szkło podobnie jak papier powinno być czyste i suche. Nie powinniśmy wrzucać zbitych luster i butelek.

Brązowe przeznaczone są na odpady biodegradowalne, takie jak obierki z warzyw, owoców czy skoszona trawa.

Czarny służy do odpadów mieszanych, które nie mieszczą się w żadnej innej kategorii. Symbolika koloru czarnego odnosi się do różnorodności odpadów.

Dlaczego warto segregować odpady?

Segregacja odpadów pomaga w minimalizacji zanieczyszczenia gleby, wód i powietrza. Dzięki niej ograniczamy ilość odpadów, które trafiają na wysypiska i składowiska, co przekłada się na mniejszą emisję szkodliwych gazów cieplarnianych i zmniejsza ryzyko wycieków substancji toksycznych do środowiska.

Wiele materiałów, takich jak plastik, papier, szkło i metal, może być przetwarzanych i ponownie wykorzystywanych. Segregując odpady, umożliwiamy recykling tych surowców, co pozwala zaoszczędzić energię i surowce naturalne, które inaczej byłyby wykorzystane do produkcji nowych produktów. Poza tym segregowanie odpadów ma też aspekt edukacyjny. Pomaga uczyć społeczeństwo i aktywizować w kwestii ochrony środowiska i dbałości o przyszłość naszej planety.

Polecamy również domowe kosze na śmieci do segregacji odpadów:

Źródło https://businessinsider.com.pl/technologie/masz-kosze-na-odpady-zgodne-z-prawem-teraz-kupisz-je-w-promocji/wq8k9k4

Popularny