Szukaj
Close this search box.

Najlepsza polska kopalnia ma już wypełnione magazyny węgla. Nie ma szans na zwiększenie produkcji

Najlepsza polska kopalnia ma już wypełnione magazyny węgla. Nie ma szans na zwiększenie produkcji

— W I kwartale tego roku mieliśmy do czynienia ze zderzeniem dwóch czynników. Z jednej strony Bogdanka odbudowała swoje moce i jest zdolna do produkcji węgla na poziomie ponad 9 mln ton rocznie. Z drugiej strony obserwowaliśmy presję związaną z ograniczeniem zapotrzebowania na nasz surowiec m.in. ze strony spółek z grupy Enea — poinformował Artur Wasilewski, zastępca prezesa Bogdanki ds. finansowych.

W efekcie Bogdanka musiała zmniejszyć plan produkcyjny na ten rok, który obecnie zarząd szacuje na 7-8 mln ton. — Zapasy węgla urosły już do maksymalnej chłonności naszego magazynu — dodał Wasilewski.

Także zarząd Enei ogłosił, że magazyny przy elektrowniach ma wypełnione po brzegi. — Jesteśmy zasypani węglem w 95-100 proc. — podał Bartosz Krysta, członek zarządu Enei ds. handlowych. Do Enei należą elektrownie Kozienice i Połaniec.

Mniejszy plan wydobywczy spowodował, że Bogdanka musiała ściąć program inwestycyjny, ograniczając przygotowania nowych frontów wydobywczych w kopalni. — Ale robimy to tak, by zachować elastyczność. Gdyby okazało się, że sytuacja na rynku się zmieniła i nasze węgiel jest potrzebny, możemy szybko zintensyfikować prace i zwiększyć produkcję — zapewnia zastępca prezesa.

Dodaje też, że pomimo mniejszej produkcji spółka nie planuje redukcji zatrudnienia. — Nie mamy takich planów. Nasi pracownicy pracują pięć dni w tygodniu, a w weekendy zlecamy prace firmom zewnętrznym. Wystarczy więc ograniczyć pracę weekendową do minimum, a więc tylko do prac zapewniających bezpieczeństwo pod ziemią. Nie musimy więc redukować zatrudnienia w spółce — wyjaśnia Wasilewski.

Zapewnia jednocześnie, że nie ma obecnie ryzyka postoju produkcji z powodu wypełnionych magazynów. Produkcja dzienna jest bowiem dostosowana do odbiorów węgla przez klientów.

Jeszcze w ubiegłym roku Bogdanka liczyła na to, że część węgla uda jej się sprzedać klientom w Ukrainie. Ostatnie Rosja nasiliła jednak ataki na ukraińską infrastrukturę krytyczną i zniszczyła wiele elektrowni oraz elektrociepłowni za naszą wschodnią granicą. W efekcie rozmowy Bogdanki z ukraińskimi odbiorcami zostały zerwane. — Wysłaliśmy tam w tym roku tylko śladowe ilości węgla i nie widzimy szans na wznowienie eksportu w tym roku — powiedział nam Wasilewski.

LW Bogdanka w I kwartale 2024 r. wypracowała 815,9 mln zł przychodów, 162,5 mln zł EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) i 42,8 mln zł zysku netto. Przychody spadły o 13 proc. w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku, a zysk netto obniżył się o 66 proc. Pogorszenie wyników spowodowane było przede wszystkim mocnym spadkiem cen węgla.

Źródło https://businessinsider.com.pl/biznes/najlepsza-polska-kopalnia-ma-juz-wypelnione-magazyny-wegla-nie-ma-szans-na/n785xwb

Popularny