Szukaj
Close this search box.

Przyszłość piłkarskiego Śląska. Dwa warianty prywatyzacji

Przyszłość piłkarskiego Śląska. Dwa warianty prywatyzacji

Doświadczenie ostatnich lat wskazuje, że potencjalni inwestorzy wyrażają zainteresowanie objęciem akcji poprzez wkłady finansowe rozłożone w czasie. Dotychczas postępowania nie obejmowały tego typu rozwiązań.

Miasto Wrocław chce prywatyzacji piłkarskiego Śląska

Nowa propozycja wyjdzie jednak naprzeciw realiom rynkowym, co, mamy nadzieję, poszerzy krąg podmiotów chcących przystąpić do przetargu

Wojciech Koerber, biuro prasowe Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. 

Zobacz również

Prywatyzacji piłkarskiego Śląska. Na jakich zasadach?

Projekt uchwały, przekazany Radzie Miejskiej Wrocławia, zakłada zaangażowanie prywatnego inwestora na dwa sposoby. Pierwsza możliwość to nabycie emisji nowych akcji, a więc podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwiłoby szybkie wsparcie finansowe klubu, co z kolei pozytywnie wpłynęłoby na sytuację ekonomiczną Śląska

Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia.

Wartość nominalna pojedynczej akcji, zgodnie ze statutem spółki, wynosi 1000 zł. Gdyby inwestor chciał nabyć około 10%, musiałby wydać ok. 15 mln.

Piłkarski Śląsk. Dwa warianty prywatyzacji

W drugim wariancie inwestor może zdecydować się na wykup akcji już istniejących i należących do miasta. Zgodnie z wyceną Śląska, przygotowaną przez niezależny podmiot, minimalna cena za pojedynczą akcję wynosi 372,91 zł. W tej opcji inwestor chcący nabyć 10% akcji musiałby wyłożyć około 5,4 mln zł.

Skorzystanie z pierwszego rozwiązania jest droższe, ale gwarantuje, że pieniądze przeznaczone na akcje będą służyły rozwojowi drużyny i klubu. W drugiej opcji pieniądze z zakupionych akcji trafią do obecnego właściciela, czyli gminy Wrocław. Wtedy to radni będą decydować o przeznaczeniu środków.  – Niech potencjalny inwestor sam dokona oceny, który wariant jest korzystniejszy i dla niego, i dla Śląska – dodaje Jakub Mazur.

Zaproponowana uchwała dopuszcza uzyskanie przez nowego akcjonariusza pakietu akcji stanowiącego nie mniej niż 5% akcji spółki i nie więcej niż 90% akcji.

Miastu będą przysługiwać uprawnienia takie jak prawo odkupienia akcji czy prawo do powoływania jednego członka rady nadzorczej. Przyjęte rozwiązanie, w którym przejmowanie większościowego pakietu akcji nie stanowi warunku koniecznego, powinno zwiększyć krąg zainteresowanych podmiotów.

Prywatni inwestorzy mają świadomość, z jakimi trudnościami wiąże się prowadzenie klubu sportowego, stąd mogą być zainteresowani stopniowym przejmowaniem odpowiedzialności za los Śląska. Co dla Wrocławia również byłoby korzystnym rozwiązaniem, ograniczając przekazywanie środków publicznych na funkcjonowanie spółki.

Projekt uchwały zakłada ścisłą współpracę radnych i prezydenta Wrocławia w procesie prywatyzacji. Dlatego klub zorganizuje spotkanie ze wszystkimi chętnymi radnymi, by przybliżyć sytuację finansową spółki, wyzwania związane z grą w europejskich pucharach oraz by odpowiedzieć na wszelkie pytania.

Zobacz również


Źródło: materiały Wydziału Komunikacji Społecznej UMW

Popularny