Wartość europejskiego rynku rowerów rośnie. Jak wypada Polska?

Wartość europejskiego rynku rowerów rośnie. Jak wypada Polska?

W opublikowanym w czwartek najnowszym wydaniu Tygodnika Gospodarczego PIE eksperci zwrócili uwagę, że rośnie zapotrzebowanie na rowery zarówno tradycyjne, jak i elektryczne. W niektórych państwach, np. we Francji, Włoszech i Niemczech, popyt na rowery elektryczne przerósł popyt na rowery tradycyjne. „Równocześnie, w niektórych segmentach sprzedaży, rowery elektryczne osiągnęły znaczący udział. 90 proc. rowerów górskich (MTB) sprzedanych w 2022 r. w Niemczech posiadało elektryczny system wspomagania. Jednocześnie segment rowerów MTB może mieć wysoki potencjał rozwoju w związku z trudnościami rynku narciarskiego” — wskazali ekonomiści Instytutu.

Dodali, że raport dotyczący europejskiego rynku rowerowego prognozuje wzrost jego wartości w latach 2023-2028, z 25,08 mld dol. do 39,8 mld dol.

Polski Instytut Ekonomiczny w swoim opracowaniu zwrócił uwagę, że Polska jest ósmym pod względem wielkości europejskim eksporterem rowerów tradycyjnych i jednocześnie piątym producentem. Jak podano, „wielkość polskiej produkcji w ostatnich latach ulegała jedynie nieznacznym wahaniom, osiągając w 2022 r. liczbę 1040 tys. sztuk”.

Eksperci PIE poinformowali, że wśród 27 państw UE, 22 kraje odnotowały w 2022 r. wzrost wartości eksportu rowerów wobec roku poprzedniego. Dodali, że jedną z powszechnie podawanych przyczyn jest pandemia COVID-19. „Z kolei cztery z pięciu państw, które odnotowały spadek wartości eksportu, znajdowało się w ostatniej dziesiątce europejskich eksporterów” — poinformowali eksperci w Tygodniku. Zwrócili uwagę, że wśród najistotniejszych eksporterów spadek wartości dotyczył jedynie Holandii, zajmującej drugie miejsce w rankingu, i wyniósł 2 proc. W przypadku Polski wzrost wartości eksportu wyniósł 13,4 proc.

Zdaniem ekonomistów PIE wzrost wartości polskiego eksportu rowerów tradycyjnych jest obserwowany od lat, jednak następuje on obecnie wolniej niż w przypadku innych europejskich eksporterów. Obecnie — jak podali — Polska zajmuje siódme miejsce pod względem średniej rocznej stopy wzrostu wśród dziesięciu największych europejskich eksporterów, biorąc pod uwagę okres 2020-2022, w którym widać wpływ pandemii koronawirusa na branżę rowerów.

Największe średnie tempo wzrostu — jak podano — zanotowano w Hiszpanii – 52 proc. rocznie, co wiązało się z awansem z pozycji ósmego eksportera w 2020 r. na miejsce piąte w 2022 r. Eksperci zwrócili uwagę, że „rynek ten nie jest nadmiernie skoncentrowany” — 12 z 27 państw UE miało w 2023 r. udział w europejskim eksporcie przekraczający 3 proc., zaś największy eksporter – Niemcy – eksportował 20 proc. rowerów w ujęciu wartościowym.

PIE przypomniał, że na rynku rowerów elektrycznych Polska jest dzisiątym europejskim eksporterem, o łącznej wartości eksportu w 2022 r. wynoszącej 148 mln euro. W przypadku rowerów tradycyjnych było to 175 mln euro. „Jednak w tej grupie produktowej średnie roczne tempo wzrostu w latach 2018-2022 było najwyższe wśród obecnie dziesięciu największych eksporterów” — zwrócono uwagę w Tygodniku. Zdaniem ekonomistów PIE rosnący eksport rowerów elektrycznych przekłada się także na wzrost inwestycji w zdolności produkcyjne komponentów składowych. Przykładem — jak podano — może być fabryka baterii do rowerów elektrycznych w Skawinie, która od września 2021 r. zwiększyła swoje moce produkcyjne z 25 tys. do 75 tys. sztuk rocznie.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank, który przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Źródło https://businessinsider.com.pl/biznes/wartosc-europejskiego-rynku-rowerow-rosnie-jak-wypada-polska/4hnscc8

Popularny