Wchodzi w życie podatek dla gigantów. „Historyczna reforma w Europie”

Wchodzi w życie podatek dla gigantów. "Historyczna reforma w Europie"

— Ten nowy rok jest początkiem nowej ery opodatkowania dużych przedsiębiorstw wielonarodowych. Wejście w życie tej historycznej reformy w Europie i w jurysdykcjach na całym świecie stanowi ważny krok w kierunku sprawiedliwszego systemu opodatkowania osób prawnych. Obniżając motywację przedsiębiorstw do przenoszenia zysków do jurysdykcji o niskich stawkach podatkowych, nowe przepisy ograniczają tendencję do równania w dół stawek podatku od osób prawnych w UE i na świecie — zadeklarował komisarz UE ds. gospodarki Paolo Gentiloni.

— Zachęcam wszystkich sygnatariuszy globalnego porozumienia w sprawie podatków do podjęcia rozmów i szybkiego wprowadzenia w życie tej kluczowej reformy, która może wygenerować dodatkowe 220 mld dol. rocznie, aby pomóc krajom na całym świecie w finansowaniu kluczowych inwestycji i wysokiej jakości usług publicznych — dodał.

Zobacz też: Przemysłowa stagnacja w strefie euro. W Polsce nieprzyjemna niespodzianka

Nowe regulacje mają zastosowanie do grup kapitałowych w UE, których łączne przychody finansowe wynoszą ponad 750 mln euro rocznie. Obowiązują zarówno krajowe, jak i wielonarodowe grupy kapitałowe posiadające spółkę dominującą lub spółkę zależną z siedzibą w państwie członkowskim UE.

Dyrektywa zawiera wspólny zbiór przepisów dotyczących sposobu obliczania i stosowania podatku wyrównawczego należnego w danym kraju, jeżeli efektywna stawka podatkowa jest mniejsza niż 15 proc. Jeżeli spółka zależna nie podlega minimalnej efektywnej stawce w państwie trzecim, w którym ma siedzibę, państwo członkowskie spółki dominującej również zastosuje wobec niej podatek wyrównawczy. Dyrektywa zapewnia ponadto skuteczne opodatkowanie w sytuacjach, w których spółka dominująca znajduje się w kraju trzecim o niskich stawkach podatkowych, który nie stosuje równoważnych przepisów.

Jak pisaliśmy w Business Insiderze, tzw. globalny podatek minimalny Polska powinna wprowadzić do 31 grudnia 2023 r., ale tego nie zrobiła.

Źródło https://businessinsider.com.pl/biznes/wchodzi-w-zycie-podatek-dla-gigantow-historyczna-reforma-w-europie/mbsrh9d

Popularny