Stadion miejski świeci się dziś na niebiesko! Co to za akcja?

Stadion miejski świeci się dziś na niebiesko! Co to za akcja?

Dzięki wnioskowi Polski, który złożony został jeszcze pod koniec lat 70 minionego stulecia uchwalono Konwencję Praw Dziecka. Dokładnie 34 lata temu (w roku 1989) dzięki konwencji ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (ONZ) został też Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. 

W szkołach dzieci przejęły władze 

Z okazji rocznicy uchwalenia Konwencji Praw Dziecka, wiele wrocławskich placówek oświaty organizowało dziś konkursy, zabawy, przedstawienia. Niektóre nawet przekazały symbolicznie władzę nad szkołą dzieciom. Przeczytaj o szczegółach poniżej. 

Zobacz również

A co ze stadionem?

Tarczyński Arena dokładnie o godzinie 18.00 został rozświetlony na kolor niebieski właśnie z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, to jedno z najważniejszych dni dla UNICEF. To właśnie charakterystyczny dla tej organizacji kolor niebieski jest wykorzystywany do podświetlenia budynków na całym świecie w tym dniu.

W naszym mieście to Stadion Tarczyński Arena. Ale niebieskie stały się także Spodek w Katowicach, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie czy gdańska rzeźba Neptuna. Budynki na całym świecie dzisiaj stają się niebieskie, w tym Empire State Building w Nowym Jorku, opera w Sydney czy Brama Brandenburska w Berlinie.

Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, to radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to także okazja, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na trudną sytuację dzieci w różnych zakątkach świata, których prawa są drastycznie łamane, bądź nie są przestrzegane. Niestety nadal nie każde dziecko może w pełni cieszyć się bezpiecznym i zdrowym dzieciństwem.

UNICEF szacuje, że co czwarte dziecko na świecie żyje na obszarach konfliktów zbrojnych lub katastrof naturalnych. Tylko w ostatnim czasie, dzieci cierpią z powodu wojny w Ukrainie, Gazie czy Jemenie, są dotknięte skutkami trzęsień ziemi w Turcji i Syrii czy powodzi w Afganistanie.

W swoich działaniach UNICEF kieruje się postanowieniami Konwencji o prawach dziecka i walczy, aby sprawy dzieci stawiane były zawsze na pierwszym miejscu w działaniach podejmowanych przez światowych decydentów, a także władze krajowe i lokalne. Obowiązek respektowania zapisów Konwencji o prawach dziecka leży nie tylko na politykach, ale na każdym z nas.


Źródło: materiały prasowe

Popularny